καθαρισμός-κινητήρα
Σέρβις κινητήρα αυτοκινήτου

Αρχές λειτουργίας Μηχανών εσωτερικής καύσης

Ο κινητήρας οποιουδήποτε οχήματος είναι μια πολύ σύνθετη τεχνική μονάδα, αποτελούμενη από πολλούς μηχανισμούς. Και ο καθένας εκτελεί τη λειτουργία του, με στόχο την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Τα βασικά μέρη ενός κινητήρα είναι οι κύλινδροι, μέσω των οποίων τα έμβολα κινούνται πάνω – κάτω.

Σε έναν βενζινοκινητήρα το κάθε έμβολο, με τη σειρά του, κάνει τα εξής: κατεβαίνει – ο αέρας με βενζίνη εισέρχεται στους κυλίνδρους διαμέσου της βαλβίδας (-ων) εισαγωγής, ανεβαίνει – μείγμα βενζίνης και αέρα (μείγμα καύσης) σταδιακά συμπιέζεται. Σε ακραίο βαθμό συμπίεσης (στο Άνω Νεκρό Σημείο), μπαίνει σε λειτουργία το μπουζί, το οποίο αναφλέγει το μείγμα με σπινθήρα. Έτσι δημιουργείται η έκρηξη μέσα στο κύλινδρο (γι ‘αυτό και ονομάζεται “εσωτερική καύση”), που κατεβάζει το έμβολο κάτω (στο Κάτω Νεκρό Σημείο). Όταν το έμβολο αγγίζει το κάτω μέρος του κυλίνδρου, ανοίγει βαλβίδα εξαγωγής και τα προϊόντα καύσης – τα καυσαέρια- εκκενώνονται μέσω της πολλαπλής εξαγωγής και μετά εξάτμισης προς τα έξω.

Άλλα σημαντικά εξαρτήματα του κινητήρα είναι ο στροφαλοφόρος άξονας, ο οποίος κινεί το έμβολο, και τα ελατήρια εμβόλου, που εξασφαλίζουν στεγανότητα στους κυλίνδρους. Επίσης, ο κινητήρας απαιτεί λάδι και ψυκτικό υγρό.

Έλεγχος - Σέρβις Κινητήρα

Κατά το σέρβις κινητήρα ελέγχουμε και σε περίπτωση ανάγκης αντικαταστούμε:

 1. Λάδι και Φίλτρο Λαδιού
 2. Φίλτρο Αέρα του Κινητήρα
 3. Φίλτρο Καυσίμου
 4. Υγρό Ψύξης
 5. Σύστημα Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (EGR)
 6. Ιμάντες Κινητήρα
 7. Ιμάντα Χρονισμού
 8. Σωλήνα Εξαερισμού Στροφαλοθαλάµου
 9. Σωλήνα Υποπίεσης
 10. Σωλήνα Ψυγείου
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

Αλλαγή Λαδιού και Φίλτρου Λαδιού

Η χρήση των λιπαντικών είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών, αφού βασικός προορισμός τους είναι η μείωση της τριβής (άρα και της απώλειας έργου) και προστασία από τη φθορά των κινητών μερών. Τα λιπαντικά είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κινητήρων αφού οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται ανάμεσα στα κινούμενα μέρη, λόγω των τριβών είναι υπερβολικά υψηλές.

Οι κινητήρες πετρελαίου είναι προσανατολισμένοι στη ροπή, αποδίδοντας τα μέγιστα σε πολύ χαμηλότερο εύρος στροφών από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσονται υπό συνθήκες υψηλής πίεσης κάνουν την επιλογή του σωστού λαδιού υψίστης σημασίας καθώς ένα χαμηλής ποιότητας λάδι θα σπάσει νωρίτερα προσφέροντας πολύ χαμηλότερη λίπανση από την αναγκαία.

Εδώ έχουμε να προσθέσουμε και τα κατάλοιπα άνθρακα και θείου που μπορούν να περάσουν στο λάδι από κακή καύση του κινητήρα. Πέρα από τις διαβρωτικές τους ιδιότητες, η αύξηση των καταλοίπων που κυκλοφορούν στο λάδι μειώσουν τη ροή του και κατά συνέπεια τόσο την ψύξη που προσφέρει όσο και τη λιπαντική του ικανότητα. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι το φίλτρο λαδιού δουλεύει πολύ και πρέπει να αντικαθίσταται υποχρεωτικά με κάθε αλλαγή λαδιού.

Προσοχή απαιτούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, ειδικά στους κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας με τις εξαιρετικά μικρές ανοχές για καλύτερη απόδοση, που είναι και πιο ευαίσθητοι στις λάθος επιλογές λιπαντικού.

Αλλαγή Φίλτρου Αέρα του Κινητήρα

Το Φίλτρο Αέρα του Κινητήρα θα πρέπει να επιθεωρείται σε κάθε διάστηµα τακτικής συντήρησης. Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε:

 1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίµου
 2. ∆ισταγµός κατά την επιτάχυνση
 3. Πιθανή πρόωρη ζηµιά στους κυλίνδρους, στα έµβολα και στα ελατήρια του κινητήρα
 4. Ο κινητήρας λειτουργεί µε πιο πλούσιο µείγµα (πολύ καύσιμο)
 5. Περιορίζει τον αέρα που εισέρχεται µέσα στον κινητήρα
 6. Μπορεί να ανάψει η λυχνία ελέγχου του κινητήρα“Check Engine”
 7. Το όχημα µπορεί να αποτύχει σε έναν “Έλεγχο Καυσαερίων”

Η αντικατάσταση ενός φραγµένου Φίλτρου Αέρα του Κινητήρα µπορεί να βελτιώσει την οικονοµία καυσίµου του αυτοκινήτου σας κατά 10%. Το Φίλτρο Αέρα του Κινητήρα του αυτοκινήτου εµποδίζει τις ακαθαρσίες να προκαλέσουν ζηµιά στο εσωτερικό του κινητήρα σας.

Αλλαγή Φίλτρου Καυσίμου

Τα διαστήματα αντικατάστασης φίλτρου καυσίμου ορίζονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων. Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε:

 1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
 2. Μειωμένη απόδοση του κινητήρα
 3. Το Φίλτρο Καυσίμου μπορεί να φράξει, προκαλώντας ανώμαλο ρελαντί, σταμάτημα του κινητήρα ή και δύσκολη εκκίνηση
 4. Μπορεί να μειωθεί την διάρκεια ζωής της αντλίας καυσίμου
 5. Δύσκολη εκκίνηση
 6. Μπορεί να ανάψει η λυχνία ελέγχου του κινητήρα“Check Engine”
 7. Θα μπορούσε να αποτύχει σε έναν “Έλεγχο Καυσαερίων”

Τα Φίλτρα Καυσίμου παγιδεύουν τις βλαβερές μολυσματικές ουσίες οι οποίες μπορούν να φράξουν τα μπεκ ψεκασμού του καυσίμου και να περιορίσουν την ροή του καυσίμου.

Διατηρώντας καθαρό το Φίλτρο Καυσίμου και συνδυάζοντας άλλες καλές συνήθειες οδήγησης, η οικονομία καυσίμου μπορεί να βελτιωθεί μέχρι και κατά 37%.

Έλεγχος και συμπλήρωμα Υγρού Ψύξης

Χρειάζεται τακτικός έλεγχος και συμπλήρωμα υποχρεωτικά και μόνο με αντιψυκτικό προδιαγραφών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή, καθώς σε πετρελαιοκίνητα οχήματα σε αντίθεση με τα βενζινοκίνητα μια και μόνο υπερθέρμανση αρκεί για να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες σε κινητήρα πετρελαίου.

Ορισμένα οχήματα διαθέτουν φίλτρο και στο κύκλωμα ψύξης για την αποφυγή δημιουργίας καταλοίπων σε τοιχώματα και σωληνώσεις που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του. Τακτικά πρέπει να αλλαχτεί και αυτό.

Έλεγχος στο Σύστημα Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (EGR)

Είναι σχεδιασμένο για να διατηρεί τους ρύπους χαμηλά μεταφέροντας μέρος των καυσαερίων στην εισαγωγή του κινητήρα για εσωτερική ανακύκλωση, το EGR είναι από τα πρώτα μέρη που επιβαρύνονται από τη χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας.

Ο έλεγχός του σε κάθε σέρβις είναι υποχρεωτικός και ουσιώδης γιατί το μπούκωμα του θα φέρει αύξηση της κατανάλωσης και μείωση της απόδοσης του κινητήρα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το κακής ποιότητας καύσιμο και τα κατάλοιπά του δημιουργούν αμετάκλητες βλάβες στον κινητήρα μας.

Έλεγχος και αντικατάσταση Ιμάντων Κινητήρα

Οι Ιμάντες Κίνησης και ο τεντωτήρας θα πρέπει να επιθεωρούνται για ενδείξεις κοψιμάτων, ρωγμών, υπερβολικής φθοράς, διαποτισμό λαδιού και κανονική τάση σε κάθε διάστημα τακτικής συντήρησης.

Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε υπερθέρμανση εξ’ αιτίας της απώλειας της ισχύος προς την αντλία νερού.

Αντικατάσταση της Αντλίας Νερού καλό να γίνεται μαζί με την αλλαγή του Τεντωτήρα και την Αδρανή Τροχαλία

Επιθεώρηση και αλλαγή Ιμάντα Χρονισμού

Ο ιμάντας χρονισμού συγχρονίζει την κίνηση των εμβόλων και των βαλβίδων μέσα στον κινητήρα. Εάν σπάσει ή κοπεί, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι κατασκευαστές συστήνουν την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ανάμεσα στα 90.000 χλμ. και τα 160.000 χλμ. Η αλλαγή του ιμάντα χρονισμού μπορεί να απαιτήσει ταυτόχρονα την αντικατάσταση επιπλέον ανταλλακτικών, όπως είναι οι τεντωτήρες και η αντλία νερού.

Το ράγισμα, το ξέφτισμα και η σκλήρυνση μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία του ιμάντα Ο ιμάντας μπορεί να σπάσει στο τέλος. Σημάδια που υποδεικνύουν ότι ο Ιμάντας Κίνησης χρειάζεται να αντικατασταθεί είναι:

 1. Θόρυβοι κροταλίσματος / ραπίσματος / σκουξίματος,
 2. Ρωγμές στην περιοχή µε τις οδοντώσεις
 3. Εγκοπές, ξεφτίσματα, ή σχισίματα στην πίσω πλευρά του ιμάντα
 4. Γυαλισμένα τοιχώματα (γυάλισμά)

Ο Ιμάντας/Καδένα χρονισμού σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίσταται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή. Μερικές φορές όμως για διάφορες αιτίες, ο ιμάντας κυρίως, κόβεται ή φθείρεται πρόωρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Οι αιτίες αυτές αφορούν:

 1. Κακός χειρισμός κατά την τοποθέτηση
 2. Χρήση λάθος εξοπλισμού κατά την τοποθέτηση
 3. Εισχώρηση ξένων σωματιδίων στη μετάδοση
 4. Μπλοκάρισμα κάποιου στοιχείου της μετάδοσης
 5. Υπερβολική ή χαλαρή τάση τοποθέτησης
 6. Επαφή με βενζίνη, προϊόντα πετρελαίου ή διαλύτες

Η κατάρτιση και η εμπειρία των ειδικών μας εξασφαλίζουν την σωστή πορεία των εργασιών και ως αποτέλεσμα την ορθή τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

Έλεγχος και αλλαγή ελαστικού Σωλήνα εξαερισμού Στροφαλοθαλάµου

Ο Ελαστικός Σωλήνας Εξαερισμού του Στροφαλοθαλάµου θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε διάστημα τακτικής συντήρησης. Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε:

 1. Αυξημένη πιθανότητα διαρροών λαδιού
 2. Κακή απόδοση του κινητήρα σαν αποτέλεσμα της πίεσης αναστροφής στο εσωτερικό του Ελαστικού Σωλήνα Εξαερισμού του Στροφαλοθαλάµου
 3. Δισταγμός και ανομοιόμορφη λειτουργία του κινητήρα
 4. Θα μπορούσε να αποτύχει σε έναν “Έλεγχο Καυσαερίων”

Έλεγχος και αλλαγή ελαστικού Σωλήνα Υποπίεσης

Οι Ελαστικοί Σωλήνες Υποπίεσης θα πρέπει να επιθεωρούνται σε κάθε διάστημα τακτικής συντήρησης. Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε:

 1. Θόρυβοι συριγμού μέσα στον χώρο του κινητήρα
 2. Μειωμένη αξιοπιστία και ασφάλεια του οδηγού
 3. Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου
 4. Οι Ελαστικοί Σωλήνες Υποπίεσης μπορεί να σκληρύνουν ή να γίνουν ψαθυροί µε τον καιρό προκαλώντας την εμφάνιση διαρροών υποπίεσης
 5. Οι διαρροές υποπίεσης μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλο ρελαντί, μειωμένη απόδοση του κινητήρα και μειωμένη απόδοση του σερβοφρένου
 6. Θα μπορούσε να αποτύχει σε έναν “Έλεγχο Καυσαερίων”
 7. Μπορεί να ανάψει η λυχνία ελέγχου του κινητήρα“Check Engine”

Έλεγχος και αλλαγή ελαστικού Σωλήνα Ψυγείου

Οι Ελαστικοί Σωλήνες του Ψυγείου θα πρέπει να επιθεωρούνται σε κάθε διάστημα τακτικής συντήρησης. Αντικαθιστάμε και τους δύο Ελαστικούς Σωλήνες του Ψυγείου και το Ψυκτικό Υγρό ταυτόχρονα. Εάν το αγνοούμε, παθαίνουμε:

 1. Οι παλαιοί ελαστικοί σωλήνες γίνονται σπογγώδεις, σκληροί, ραγίζουν, είναι ψαθυροί και αποσυντίθενται ή εξογκώνονται
 2. Διαρροές ψυκτικού υγρού κάτω από το αυτοκίνητο όταν είναι σταθμευμένο
 3. Μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές ψυκτικού υγρού, μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή ακινητοποίηση του αυτοκινήτου
 4. Μπορεί να παρουσιαστεί οξείδωση και διάβρωση των κολιέδων των Ελαστικών Σωλήνων του Ψυγείου
 5. Ο Ελαστικός Σωλήνας του Ψυγείου μπορεί να διογκωθεί (φυσαλίδα) ή να συρρικνωθεί (καταρρεύσει), εμποδίζοντας τη ροή του υγρού
 6. Μπορεί να παρουσιαστεί ζημιά στον κινητήρα
 7. Μπορεί να προκαλέσει µία πολυδάπανη επισκευή έκτακτης ανάγκης
 8. Η διαρροή προκαλεί µία διαρροή τοξικού υγρού το οποίο μπορεί να πιούν τα κατοικίδια και να πεθάνουν από αυτό
 9. Το καλοριφέρ έχει μικρότερη πιθανότητα να παράγει θερμό αέρα

Η έρευνα δείχνει ότι οι ελαστικοί σωλήνες αρχίζουν να καταστρέφονται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Αυτή η διαδικασία, ονοµάζεται Ηλεκτροµηχανική Υποβάθµιση, δηµιουργεί µικρές ρωγµές στο τοίχωµα του αγωγού του ελαστικού σωλήνα, οι οποίες, καθώς το ψυκτικό υγρό διαρρέει µέσα από αυτές µπορεί να προκαλέσει µία διαρροή σε µέγεθος καρφίτσας ή διάρρηξη (σκάσιµο) του ελαστικού σωλήνα.

Μην αμελείτε τους ιμάντες και τις σωληνώσεις του αυτοκινήτου σας. Σε κάθε προγραμματισμένο service του αυτοκινήτου σας, ελέγχουμε τους ιμάντες, τις σωληνώσεις και τα κολάρα για ρωγμές, εξογκώματα ή διαρροές. Οι ιμάντες και ιδιαίτερα ο ιμάντας χρονισμού, πρέπει να τεντώνονται – ρυθμίζονται ή να αλλάζονται στα διαστήματα που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, ενώ οι σωληνώσεις και τα κολάρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να αλλάζονται όταν τα πρώτα σημάδια φθοράς γίνονται εμφανή. Όλοι οι ελαστικοί σύνδεσμοι και οι σωληνώσεις πολυμερίζονται με τον χρόνο και χρειάζονται αλλαγή, ιδιαίτερα κάτω από το καπό, όπου οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι αρκετά μεγάλες.Το κόστος για την αλλαγή ενός ιμάντα ή ενός σωλήνα είναι πραγματικά πολύ μικρό σε σύγκριση με το κόστος ενός κολλημένου κινητήρα από υπερθέρμανση.

Επισκευή Κινητήρα

Επισκευάζουμε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Κατά την επισκευή κινητήρων αλλάζουμε φλάντζα μηχανής, τσιμουχάκια βαλβίδων, ελατήρια πιστονιών, μέταλλα στροφάλων και πιστονιού.

ΤΙΜΕΣ

Σετ Ιμάντα Χρονισμού από 120.00€
Εξωτερικός Ιμάντας Τραπεζοειδής από 10.00€
Εξωτερικός Ιμάντας Πολυβέ από 25.00€
Βαλβολίνη 2L από 13.95€
Ιδικό Λιπαντικό καθαρισμού κινητήρα 4L 14.95€
Λάδια 10w-40 4L από 19.95€
Φίλτρο Λαδιού από 4.95€
Λάδια 15w-40 4L από 14.95€
Λάδια 5w-40 ή 5w-30 4L από 24.95€
Λάδια 0w-30 4L από 29.95€
Φίλτρο Αέρος από 10.00€
Μπουζί από 2.50€ το ένα
Μπουζί Ιριδίου από 15€ το ένα
Εργασία κάθε 1 ώρα 35.00€

Κλείστε ραντεβού για το Service του αυτοκινήτου σας!

Είμαστε ένα από τα κορυφαία συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Επωφεληθείτε τις προσφορές μας σε υπηρεσίες με προσιτές τιμές και δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο πάντα με γνώμονα των επαγγελματισμό και τη ποιότητα.

© Copyright 2020 - Pitstop Service | Κατασκευή Ιστοσελίδας Foxyprom